KELAMCILAR, FİLOZOFLAR VE KURAN’DA NEDENSELLİK

ÖZ: Binlerce yıldır çevreyi gözlemleyen insan doğanın işleyişi hakkında da fikir sahibi oldu. Yeri geldi doğaya hâkim olmaya çalıştı, yeri geldi doğayla boyun eğerek yaşadı. Ancak insan tabiat ve onun işleyişinden asla kopmadı. Doğayı anlamaya ve anlatmaya binlerce yılını vermiş olan insanoğlu şu kanıya vardı; ‘’Doğada ki olaylar hep bir neden-sonuç ilişkisine bağlıdır.’’ Yani evrende […]

Devamı...